Toegang tot behandelingen

Lysiac staat voor toegang tot de optimale behandeling voor de juiste patiënt.
Om dat te bereiken zijn zowel inzicht in beleid en belangen, als overzicht van systemen en procedures cruciaal. Het gaat daarbij om onderwerpen als vergoedingen, tarieven, market access, pakketbesluiten en HTA. 

Beleid en praktijk

Lysiac is gespecialiseerd in de wisselwerking tussen beleid en praktijk en het verbinden van de belangen, partijen en personen. 

 

Lysiac heeft succesvol gewerkt aan de vergoeding en toegang voor verschillende geneesmiddelen en behandelingen. Daarnaast is Lysiac betrokken bij het beleid van verschillende  koepelorganisaties en bij de ontwikkeling van procedures op het gebied van pakketbesluiten en toegang.

 

Onze visie

Lysiac werkt aan toegang voor patiënten tot de juiste behandeling, rekening houdend met een omgeving waar steeds meer de balans tussen kostenbeheersing en kwaliteit gevonden moet worden, ook op de langere termijn.

Het is essentieel dat beleid past in de praktijk en dat de praktijk past in het beleid, zeker wanneer partijen worden geconfronteerd met een veranderende omgeving en nieuwe regelgeving.  

 

Onze missie

Lysiac zet zich in om vanuit een breed maatschappelijk perspectief een bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg door praktijk en beleid beter op elkaar te laten aansluiten. Lysiac geeft hiervoor strategisch inzicht in beleid en de toepassing daarvan in de praktijk, toegespitst op uw organisatie.